Vi har den lägsta arbetslösheten bland utrikes födda i länet

Publicerad den 28 juni 2017 14840520-apprentice-learning-to-use-a-bow-saw.jpg

I maj var arbetslösheten bland utrikes födda i Timrå kommun 4,9 procentenheter lägre jämfört med samma period förra året. Vi ligger därmed 12,4 procentenheter under länsgenomsnittet, som i år har ökat med 1,4 procentenheter och nu ligger på 36,3 %. Procentuellt ligger vi lägst i länet.

– Jag är oerhört imponerad av den kultur som finns här och allas vilja att hjälpa till, säger Ronny Rönnbäck verksamhetschef för individ- och familjeomsorg på Timrå kommun.

I Timrå har arbetslösheten sedan år 2008 i snitt legat på 3,9 procentenheter lägre än i övriga länet. Den totala arbetslösheten bland utrikes födda i Timrå kommun är nu 23,9 %

– Det känns väldigt roligt att arbeta i en kommun som så aktivt bidrar till att Sverige förhoppningsvis kan uppnå målet om att ha lägst arbetslöshet inom EU och att den kompetens som finns inom kommunen tillvaratas, säger Matilda Jönsson, socialsekreterare.

– I Timrå har vi utvecklat ett bra samarbete under lång tid som ger bra resultat. Målsättningen är att ge fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans att komma in, säger Annelie Ringbro, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Timrå.

– Jättekul att vårt goda resultat speglar hela vårt yrkesverksamma samhälle. Nu blickar vi framåt och till hösten kommer vi att presentera flera goda exempel på samverkan, avslutar Lars Backlund verksamhetschef arbetsmarknad.

Mer information:

Annelie Ringbro, sektionschef Arbetsförmedlingen Timrå, tfn 010-487 52 20

Lars Backlund, verksamhetschef arbetsmarknad, Timrå kommun tfn: 060- 16 31 00

Ronny Rönnbäck, verksamhetschef individ och familj, Timrå kommun, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017