Sommarens restaureringsarbeten i Ljustorpsån

Publicerad den 9 augusti 2019 DSC02567.JPG
Totalt har ca 360 ton större sten och block tillförts för att bredda strandzonen.

Under sommaren har Timrå kommun fortsatt arbetet med biologisk återställning i Ljustorpsån för att återställa vattendraget till dess naturliga prägel efter flottledsrensningen.

Genom ett stort engagemang från markägare, Ljustorpsåns fiskevårdsområde och med statligt fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen pågick arbetet i fält den 8 till 10 juli 2019. Under sommaren har en sträcka på ca 300 m vid Mjölsätt i Ljustorpsån restaurerats. n.Totalt har ca 360 ton större sten och block tillförts för att bredda strandzonen, förbättra strömsättning och återskapa den naturliga variationen i ån.

Arbetet ger önskad effekt

Syftet har varit att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer som är beroende av friska ekosystem. Vi vet att arbetena sedan tidigare längs ån gett önskvärd effekt i form av föryngring och högre tätheter av bland annat lax och havsöring.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2019