Sandupptagning av gator

Publicerad den 17 april 2019 sopning av vägar.jpg

Kultur- och teknikförvaltningen har påbörjat arbetet med sandupptagning efter vinterns halkbekämpning.

I Timrå centrum sopas trottoarer, torg och övriga ytor med maskin två gånger under våren för att få bort sanden efter vinterns halkbekämpning. Under sommaren städas Timrå centrum manuellt två gånger i veckan. Vid särskilda evenemang eller händelser städas det extra.

Här kan du se tidsschemat för sandupptagningen för 2019 i Timrå.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 april 2019