Resultat av drogvaneundersökningen 2018

Publicerad den 20 september 2018

Ungdomar i Timrå uppger att de dricker och röker allt mindre. Det visar årets drogvaneundersökning bland kommunens ungdomar i årskurs 7-9.

Resultatet ser övervägande positivt ut för kommunens ungdomar i årskurs 7-9, som uppger minskad konsumtion av cigaretter, snus och alkohol. Undantaget är ungdomar i årskurs 8 som uppger en ökad konsumtion.

Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa:

– Det är glädjande att se att trenderna i årskurs 7 och 9 verkligen pekar åt rätt håll. Ungdomar i årskurs 8 uppger dock att deras konsumtion har ökat, och det kommer vi att ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Johan Vikström, biträdande verksamhetschef på Individ- och familjeomsorgen:

– Eftersom socialnämnden är i process med att driva preventivt arbete framåt för att upptäcka och stödja sociala problem på ett tidigt stadium är drogvaneundersökningen ett viktigt verktyg i det arbetet.

Malin Henriksson, biträdande rektor på Arenaskolan:

– Ur ett skolperspektiv är undersökningen en viktig del i vårt främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det kan bidra till ett underlag för prioriteringar och hjälpa oss att se om vi är på rätt väg.

Drogvaneundersökningen genomförs årligen bland kommunens elever i årskurs 7- 9. Årets enkät har besvarats av 461 av 581 elever på kommunens två högstadieskolor.

För mer information, kontakta:
Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa, Timrå kommun. Telefonnummer: 060-16 31 28.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 september 2018