Rapporter om badklåda på Smackgrundet

Publicerad den 25 juli 2018

Miljö- och byggkontoret har fått in rapporter om badklåda på Smackgrundet. Det råder inget badförbud men man ska vara medveten om att det förekommer.

Vad är badklåda? 

Badklåda, eller simmarklåda som det också kallas, är kliande utslag som uppträder på de delar av kroppen som varit i kontakt med kontaminerat vatten. Utslagen kan variera både med avseende på utbredning och utseende. De kan likna myggbett och orsakar klåda.

Vad orsakar badklådan?

Badklådan orsakas av en liten organism (cerkarie), som är ett larvstadium av en parasitmask som infekterar sjöfåglar. Cerkarierna kan tränga genom fåglarnas hud och utvecklas då till vuxna maskar i fåglarnas blodkärl. Maskarna producerar sedan ägg som utsöndras med fåglarnas avföring. Äggen utvecklas i sin tur i en liten snäcka och kommer ut i vattnet som cerkarier. Det är när dessa cerkarier kommer i kontakt med människors hud, som klådan uppkommer. I samband med att cerkarierna borrar sig in i huden förstörs de av kroppens immunförsvar och hudirritationen uppstår.

Var och när riskerar jag att drabbas?

Oftast förekommer det i insjöar, men kan även finnas i saltvatten. Problemet finns över hela världen. Det är framförallt under riktigt varma somrar då vattnet blir varmt, som man riskerar att drabbas.   

Hur vet jag att jag drabbats av just badklåda?

Om många personer som badat i samma vatten drabbas av utslag ungefär samtidigt, kan man misstänka att det är just badklåda man drabbats av. 

Kan badklåda behandlas?

Oftast behövs ingen behandling, men drabbats du av svår klåda kan du använda antihistamin (receptfria allergimediciner finns på apoteket). Skulle så kallade sekundärinfektioner uppkomma krävs läkarbehandling.

Mer information

Se Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/badklada-/ 

Vid symptom kontakta miljö- och byggkontoret på tel 060-16 31 94 eller 16 31 93

Miljö- och byggkontoret har fått in rapporter om badklåda på Grunna i Fagervik. 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 juli 2018