Uppdatering om rökutveckling: Nu kan du som bor i centrala Timrå ha fönster och dörrar öppna samt ventilationen igång igen.

Publicerad den 28 november 2018

Torsdag 29 november

Klockan 13.03

Räddningstjänsten bedömer läget lugnt och de har lämnat släckningsområdet. Nu återstår uppsiktsarbete för att säkerställa att det inte finns några glödhärdar kvar. Det arbetet utförs av företaget.

Klockan 11.48

Det har inkommit många frågor om läget och här försöker vi svara på de vanligaste frågorna.

Vad är det som brinner?
Det är en glödbrand i en flishög av trä som gör att det ryker på industriområdet. För att släcka glödbranden har stora mängder vatten sprutats ut över flishögen och detta har orsakat den kraftiga rökutvecklingen.

Är röken farlig?

Det är aldrig hälsosamt att inandas rök och man bör därför undvika det. Räddningstjänsten uppmanade därför allmänheten under onsdagen att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det bedömdes dock inte vara någon fara att vistas utomhus.

Kan jag öppna fönster, dörrar och ventilation nu?

Under natten till torsdag har släckningsarbetet pågått med stor framgång och nu meddelar räddningstjänsten att man kan ha dörrar och fönster öppna samt ventilation igång. Företaget har också meddelat att de har kontroll över branden och nu pågår eftersläckningsarbetet.

Vad gör Räddningstjänsten nu?

Räddningstjänsten har hjälpt företaget med släckningsarbetet och räddningstjänstens insatsledare gör nu kontinuerliga bedömningar av läget.

Vad gör kommunen nu?

Kommunens miljö- och byggkontor har utövat tillsyn och kommer att fortsätta med tillsynsinsatser för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån miljöbalkens lagar och regler.

Kan jag få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller personskada, till följd av brandröken?

Om du upplever att du blivit sjuk av att du har vistats i närområdet av branden och har skadeståndskrav vänder du dig till ditt försäkringsbolag.

 

Klockan 09.20

Nu kan du som bor i centrala Timrå ha fönster och dörrar öppna samt ventilationen igång igen. Nattens släckningsarbete har gått mycket bra. Räddningstjänstens insatsledare är på väg ut till platsen för att göra en ny bedömning.

Onsdag 28 november

Klockan 16:28

Räddningstjänsten informerar om att arbetet tillsammans med företaget flyter på och går helt enligt plan.

Klockan 13:33

Räddningstjänst och företaget arbetar tillsammans med släckningsarbetet. Arbetet löper på med framgång. Dessutom visar väderprognosen på ett förbättrat väderläge, vilket gör att röken kan lätta och lukten minska.

Räddningstjänstens uppmaning gäller tills vidare.

Klockan 09:49

Räddningstjänsten uppmanar: stäng ventilation, dörrar och fönster i centrala Timrå. Uppmaningen gäller tills vidare.

Det är trä som brinner och vi uppmanar allmänheten att stänga dörrar och fönster. Räddningstjänsten och Sebnor arbetar intensivt och jättebra tillsammans. Vinden ska vända under eftermiddagen och då kommer lukten att lätta, säger Tomas Öhrn, räddningschef på Medelpads Räddningstjänstförbund.

Glödbrand i en flishög

Avfallshanteraren SEBNOR, på Timrå industriområde, har de senaste dagarna försökt släcka en glödbrand som uppstått. I dagsläget bevattnar företaget flishögen för att släcka branden själv. I denna process sker kraftig rökutveckling och olyckligtvis skapar väderleken ett läge där röken ligger kvar i området och påverkar framför allt Timrå tätort. Kommunen har under onsdagsmorgonen varit i kontakt med företaget för att få en lägesbeskrivning om den pågående situationen.

För att förhindra öppen brand har företaget varit i kontakt med MittSverige Vatten och avfall för att få tillgång till släckvatten. Dom har vid flera tillfällen tillkallat räddningstjänsten för bedömning i fält. Räddningstjänsten har hittills bedömt att det inte är räddningstjänst. Miljö och byggkontoret har under dagarna löpande varit i kontakt med företaget, för att övervaka läget, samt varit på plats och fört dialog med företaget om vad som hänt och vad företaget gör för att lösa situationen.

Släckningsarbetet

I dagsläget bevattnar företaget flishögen för att släcka glödbranden. Flishögen monteras isär samtidigt som den släcks. De kör omgående bort de brandskadade massorna till mottagare för destruktion.

I denna process sker kraftig rökutveckling och olyckligtvis skapar väderleken ett läge där röken ligger kvar i området och påverkar framför allt Timrå tätort.

Enligt företaget har de hittills lyckats behandla 2/3 av flishögen.

Mer information kommer löpande.

Kontaktperson: Tobias Öhlund, miljöinspektör, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 november 2018