Policy för trafik- och farthinder

Publicerad den 18 april 2016

Timrå kommun har antagit en policy för att främja tillgängligheten för synskadade och rörelsehindrade i trafiken. Det innebär en förändring när det gäller att utplacera farthinder på gång och cykelvägar samt gator med förbud mot fordonstrafik.

Läs hela nyheten här

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 april 2016