Nytt flerbostadshus på Vivstavarv

Publicerad den 23 januari 2017 Bilden visar en hand som mäter med en tumstock

Nu har Miljö- och byggnadsnämnden beviljat ett bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på bruksmiljön i Vivstavarv.

– Vi ska vara det självklara valet för inflyttning och Vivstavarv är ett mycket bra läge! Det här arbetet ska bli mycket spännande att följa, säger Roger Öberg, miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Attraktivt område rustas upp

Bygglovet gäller bruksmiljön på Vivstavarv och ska ersätta det hus som förstördes svårt av en brand 2009. Huset kommer att byggas i två plan med fyra tvårumslägenheter på varje våning.

2015 besiktades området av Länsstyrelsen kring Vivstavarv i samband med översynen av riksintresse för kulturmiljövården. Området är utvärderat som kulturhistoriskt värdefullt och inför den planerade nybyggnationen har Länsmuseets byggnadsantikvarie, kommunens stadsarkitekt och byggherren haft möte på platsen.

– Utformning kommer att ske i samma vackra stil som befintlig bebyggelse, vilket innebär sadeltak över entréerna och att fasaden får en lockläktpanel av trä och målas med röd slamfärg, säger Klas Lundgren, miljö- och byggchef.

Fler planer för flerbostadshus

– Det är fantastiskt kul att flerbostadshus byggs i kommunen igen! Det värmer att detta vackra område beläget nere vid havet, bit för bit håller på att rustas upp och sakta men säkert återfår sin glans och skönhet. Förutom detta bygge så finns det planer för ytterligare fem flerbostadshus, avslutar Öberg.

Senast ett flerbostadshus byggdes i Timrå var Örnen i början av 90-talet.

Mer information:

Roger Öberg nämndsordförande, tfn: 070-302 71 04 e-post: roger.oberg@koneo.se
Klas Lundsgren, miljö- och byggchef, tfn: 070-190 37 99

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 januari 2017