Nytt avtal om forskningssamarbete mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet

Publicerad den 20 december 2017 rxDSC_1958.jpg

Timrå kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett nytt avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet gäller perioden 2018-2021 och omfattar åtta miljoner kronor.

− Det gläder mig att vi nu får möjlighet att arbeta nära tillsammans med ytterligare en kommun i vår region eftersom samverkansavtalen är viktiga för Mittuniversitets utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål blir vi mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Timrå kommun och Mittuniversitetet tecknar ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Avtalet omfattar totalt åtta miljoner kronor, där parterna bidrar med fyra miljoner vardera, under perioden 2018-2021.

− Att vi undertecknar avtalet på Midlanda är ingen tillfällighet. Vi har redan inlett en förstudie kring utvecklingen av flygplatser där Mittuniversitetet vill förstärka sin ledande position inom forskning kring fjärrstyrd flygtrafikledning och avancerad teknik för flygplatser. För kommunens del ser vi stora tillväxtmöjligheter och ökad kompetensförsörjning i befintliga företag, säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun.

I samverkansavtalet prioriteras även områden som rör bland annat bostäder och integration, e-tjänster och verksamhetsutveckling genom digitalisering.

− Vi är övertygade om att avtalet stärker Timrå kommun och regionen som helhet. Ambitionen är givetvis att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli till större forskningsinsatser där offentlig sektor kan medverka, men också näringsliv och externa finansiärer, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun.

I samband man teckande avtalet gjorde man ett besök på Remote Tower Center under ledning av Erik Bäckman som berättade om fjärrstyrda flygplatser. 

Kontaktpersoner:
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun, tfn 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 december 2017