Åtta nya BPSD-administratörer

Publicerad den 8 maj 2017

Under två dagar har åtta medarbetare från Socialtjänsten genomgått en utbildning för att bli BPSD-administratörer.

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) drabbar någon gång 90 % av alla de som lever med en demenssjukdom. Olika symptom kan exempelvis vara:

  • Aggressivitet
  • Oro
  • Apati
  • Hallucinationer
  • Sömnstörningar

De orsakar ett stort lidande för fram för allt personen men också för deras anhöriga och vårdpersonal.

BPSD- registret startade i november år 2010 med syfte att, genom tvärprofessionella vårdåtgärder, minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär.

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet bidrar till ökad livskvalité för personen med demenssjukdom. Det bidrar också till personcentrerad omvårdnad och kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar.

Vi önskar de nya BPSD-administratörerna lycka till i deras viktiga arbete!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018