Arkivering av K:katalogen

Publicerad den 22 juni 2016

Som vi tidigare informerat om så kommer vi att arkivera K:katalogen!

Varför? Den verkar användas mer som en "soptipp" än det verkliga syftet, dokument som måste vara tillgänglig för flera förvaltningar under kortare period! K: katalogen är tillgänglig för ALLA som har en inloggning inom Timrå kommun, och det ska inte lagras dokument med sekretess eller personuppgifter där. Måste man däremot ha en katalog tillgänglig för flera förvaltningar på en "säkrare" lagringsplats, så går detta naturligtvis att orda. Ta kontakt med Centrala IT för hjälp med detta. Material som enbart behöver vara tillgängliga för den egna förvaltningen lagras på O: katalogen.

Vi har fått återkoppling på ett fåtal mappar som måste vara kvar. Resterande kommer att arkiveras. Behöver någon tillgång till det materialet så får ni kontakta Centrala IT.

Arbetet med detta kommer att påbörjas snarast.

//Centrala IT

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018