Vi vill veta om livskvalitet, service och klimatsmart liv

Publicerad den 15 augusti 2017 ILLUSTRATION.jpg

Nu är det åter dags för vår enkät som handlar om livskvalitet, service och klimatsmart liv. Syftet är att få in information om hur du upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

– Viktigt att poängtera är att var och en som svarar på enkäten utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Till exempel kan min syn på livskvalitet vara helt annorlunda om jag jämför med min granne, säger Yvonne Westerlund, ekonomichef, Timrå kommun.

Vision 2025

Enkätresultatet ska bland annat ge en fingervisning om hur kommunens visionsarbete har utvecklas. Vision 2025 – Timrå en stark kommun i en växande region!, är antagen av Kommunfullmäktige som kommunen har arbetat med sedan januari 2016.

– Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller även Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken, säger Yvonne Westerlund.

Tredje gången

Det här är tredje gång som kommunen genomför enkäten. Den första gången var våren 2016, följt av hösten 2016. Samtliga undersökningsfaktorer fick mycket bra betyg.

– Nu väljer vi att göra den en gång per år och det sker i slutet av augusti. Resultatet analyseras och hanteras av kommunstyrelsen. Sammanfattningen av svaren utgör en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet för Timrå.  

Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och du är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram. Från och med idag och fram till den 29 augusti kan du svara på frågorna.

Till enkäten

Mer information: Yvonne Westerlund, telefonnummer. 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018