Jan Eriksson blir ny kultur- och teknikchef

Publicerad den 13 mars 2018 Jan Eriksson.jpg

Det är nu klart att det blir kultur- och teknikförvaltningens avdelningschef väg- och trafik, Jan Eriksson, som blir ny förvaltningschef på kultur- och teknikförvaltningen. Han efterträder  Ronnie Söderlund som går i pension.

 Nämndsordförande Jan-Christer Jonsson är nöjd över rekryteringen:

 – Jag är mycket nöjd över rekrytering och att vi har kompetensen internt, underlättar i flera led. Dels att han kan verksamheten och kommunen, vilket ger ett försprång och trygghet för uppdraget, dels att man kan få högre befattningar i kommunen och att utvecklas som medarbetare är viktigt för Timrå kommuns arbetsgivarvarumärke. Dessutom känner jag mig trygg i det fortsatta arbetet i nämnden eftersom Jan Eriksson är ett känt och respekterat namn som redan nu arbetar nära nämnden.

 Det har varit ett bra intresse för tjänsten och flera bra kandidater. Jan Eriksson har dock visat att han har den analytiska förmågan, den sakliga kompetensen och de bästa utvecklingsförslagen för förvaltningen.

 – Jan Eriksson har verkligen visat att han kan driva och utveckla kultur- och teknikförvaltningen för att vi ska vara proffs på service och skapa en fantastisk livsmiljö för de som bor, verkar och vistas i kommunen, avslutar kommunchef Andreaz Strömgren.

 Jan Eriksson börjar sitt nya uppdrag 1 april, 2018.

Mer information:

Andreaz Strömgren, kommunchef: tfn: 060-16 31 00

Jan-Christer Jonsson, ordförande Kultur- och tekniknämnden: tfn: 070-296 78 88 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018