E-tjänstprojekt för ökad service

Publicerad den 10 oktober 2016

Nu satsar Timrå kommun på att ta fram fler e-tjänster som ska ge bättre service mot våra medborgare, företagare och besökare. Arbetet drivs i projektform med medarbetare från olika förvaltningar och heter Digital verksamhetsutveckling.

– Det finns en hög digital mognad i samhället och en förväntan på oss som kommun att vara tillgängliga via dator, mobil och platta, när som helst på dygnet, säger kommunchefen Andreaz Strömgren.

Vision 2025 innebär att kommunen ska "erbjuda digitala tjänster och arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av IT". Det innebär att den verksamhet som kommunen bedriver idag ska erbjudas på digitalt sätt. Det ska finnas moderna och enkla alternativ till brev och pappersblanketter. Därför har kommunledningen tillsatt ett projekt som fram till den 31 december 2017 kommer att arbeta med att:

  • fånga medborgarens, företagarens och besökarens behov
  • beskriva verksamhetens krav på de digitala tjänsterna
  • ta fram 60 nya e-tjänster inom olika verksamheter
  • samla alla blanketter och e-tjänster på samma plattform
  • ta fram rutiner, mallar och metoder kring e-tjänstebyggande
  • utveckla en stödfunktion som ska hjälpa verksamheterna att arbeta digitalt

Hur påverkas du?

Projektet har ett utifrån- och in-perspektiv. Det betyder att de e-tjänster som tas fram ska utformas efter hur behoven ser ut för kommunens medborgare, företagare och besökare. För att kunna göra det kommer vi att identifiera och kartlägga processer inom kommunens verksamheter. Det är du som är handläggare som har kunskap om din verksamhet och kan bistå med tid och idéer om hur vi kan förenkla kontakten mot våra medborgare/företag/besökare.

– Vi vill fortsätta att förenkla vardagen för de som bor, verkar och vistas i Timrå, menar Yvonne Westerlund som är beställare av projektet.

Projektet Digital verksamhetsutveckling pågår från 1 september 2016 till och med 31 december 2017.

I projektgruppen finns
- Charlotte Sjöström, Miljö- och byggkontoret
- Helene Olofsson, kommunledningskontoret
- Katarina Johansson Borg, kommunledningskontoret
- Susanne Wadell, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
- Elin Berglund, socialförvaltningen


Har du frågor?

Kontakta Charlotte Sjöström, projektledare, 060-16 31 89

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018