Ny organisation för socialförvaltningen

Publicerad den 12 oktober 2017

Från den 1 september gäller en ny organisation för Socialförvaltningen. En ny verksamhetsgren kallad "Stöd, vård och omsorg" har skapats av de tidigare "Omsorg om funktionshindrade" samt "Äldreomsorg". Enheten för "Socialpsykiatri" har dock flyttats över till verksamhetsgrenen "Individ- och familjeomsorg". Inom "Individ- och familjeomsorg" har en ny enhet kallad "Mottagning och öppenvård" skapats.

Inom Socialförvaltningen kommer en biträdande förvaltningschef att anställas. En tjänst som biträdande verksamhetschef har tillsatts inom det nya och stora området Stöd, vård och omsorg.

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår arbetet med att utforma det planerade Arbetsmarknadstorget.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018