Skriver under för ett tryggare Timrå

Publicerad den 15 mars 2017 Samverkansavtalet mellan Timrå kommun och polisen. Ewa Lindstrand och Josef Wiklund skriver under.

Timrå kommun har skrivit under en ny samverkansöverenskommelse med Polisen. Avtalet innebär bland annat en prioritering av det brottsförebyggande arbetet. 

– Vi ska jobba för en trygg och säker kommun. Det innebär att vi har ett viktigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och med denna överenskommelse visar vi att vi vill sitta med i förarsätet och leda de här frågorna tillsammans med Polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

Viktigt med samsyn

I kommunens folkhälsoprogram anges som lokalt mål avseende det brottsförebyggande arbetet att kommunmedborgarna ska känna trygghet att bo, vistas och arbeta i Timrå kommun. Ett av delmålen för att nå det lokala målet är en lokal samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.

– I samverkan kan vi åstadkomma betydligt mer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet än vad varje organisation var för sig kan prestera, säger Ewa Lindstrand.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att identifiera och prioritera de områden som Timrå kommun och polisen, måste utveckla för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Handlingsplan

– Det känns bra att vi i handlingsplanen och i medborgarlöftet lyfter vikten av att jobba riktat mot våra ungdomar för att minska risken att hamna i missbruk och kriminalitet, avslutar Josef Wiklund lokalpolisområdeschef Medelpad.

Överenskommelsen gäller till och med 2018.

Mer information:

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, telefonnummer: 070- 551 85 58

Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef, telefonnummer: 010-56 804 80

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 mars 2017