Nattsläckning av gatubelysningen upphör

Publicerad den 11 december 2017 17840518-bro.jpg

Vid Kultur- och tekniknämndens sammanträde torsdagen den 7 december godkände nämnden två medborgarförslag om att inte släcka gatubelysningen på nätterna.

 Förvaltningen har uppskattat att kostnaden ökar med 273.000 kronor för att hålla gatubelysningen tänd hela natten i hela kommunen under tiden 21 juli- 14 maj.

Sommarsläckningen under tiden 15 maj-20 juli kvarstår som tidigare. Det är Timrå kommun som ansvarar för kostnaden och nu kommer medel omfördelas i kommande budget som tas inom befintlig budgetram.

Mer information kontakta Jan Eriksson, avdelningschef  Väg och trafik, tfn 060- 16 32 24

Läs protokollet i helhet: http://www.timra.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/kultur-och-tekniknamnden/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 december 2017