MSB samordnar nationella resurser på Sundsvall Timrå Airport

Publicerad den 23 juli 2018 En helikopter från Litauen på väg till släckning av skogsbrand
Den största helikoptern kommer från Litauen. Här förbereds den för att hjälpa till vid branden på Älgberget utanför Kramfors.
Fotograf: Alexandra Kerttu

Under de senaste dagarna har ett antal helikoptrar anlänt från Tyskland och Litauen till Sundsvall Timrå Airport. De är här för att hjälpa till i släckningsarbetet med de skogsbränder som härjar i länet med omnejd. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som samordnar resurser för flygande brandbekämpning på flygplatsen.

Just nu pågår stora skogsbränder i Sverige och Sundsvall Timrå Airport är en av de flygplatser som den flygande brandbekämpningen utgår ifrån. Frank Olofsson, flygplatschef Sundsvall-Timrå Airport, tycker att det här samarbetet är oerhört viktigt utifrån ett större perspektiv. Brandbekämpningen och MSB:s verksamhet utgår ifrån både Örebro och Sundsvall Timrå Airport.

Det är intressant att staten ansett att det räckte med Swedavias tio flygplatser för att uppfylla en nationell infrastruktur, samtidigt som det är de regionala, kommunalägda flygplatserna som nyttjas vid brandkatastrofer, säger Frank Olofsson. Detta tycker jag visar på att de regionala flygplatserna tillför en stor nationell samhällsnytta, fortsätter han.

MSB:s roll är att vara en länk mellan de lokala räddningstjänsterna, den nationella koordineringen och de team som är här och jobbar från Tyskland och Litauen.

Karin Hugelius, ansvarig på plats från MSB:

Vi är jättenöjda med det stöd vi får från Sundsvall-Timrå flygplats, säger Karin Hugelius.
Det är självklart att vi ställer upp i en sån här krissituation, det är ju därför vi finns här, säger Frank Olofsson.

Det här är en del i EU-samarbetet där det finns möjlighet att få stöd i många olika räddningsinsatser i hela Europa. 

Vi kallar det för EU-mekanismen där Sverige nu har efterfrågat flygstöd och helikoptrar för att bekämpa skogsbränderna, säger Karin Hugelius, ansvarig på plats för MSB.

Även om det här är en större apparat för flygplatsen att samordna utöver den vardagliga verksamheten så kommer flygresenärer inte att bli berörda.

Den här insatsen gör vi utan att det blir störningar i ordinarie flygtrafik, säger Frank Olofsson, flygplatschef på Sundsvall Timrå Airport.

Mer information:

Frank Olofsson, flygplatschef Sundsvall Timrå Airport: 072-170 95 02
Karin Hugelius, ansvarig på plats för MSB: 070-219 59 35

Här finns samlad information om läget kring skogsbränderna närheten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 juli 2018