Med anledning av uppgifter om fynd av PCB

Publicerad den 8 november 2018

Med anledning av uppgifter om fynd av PCB, polyklorerade bifenyler, i Timrå vill vi informera om följande. 

Vad är PCB och vad har det för egenskaper?

PCB är en grupp kemikalier som har några bra men även flera dåliga egenskaper. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

PCB är giftigt och svårnedbrytbart. Det blandas bra med fett och förs vidare via den mat vi äter, vilket innebär att det blir högre koncentrationer längre upp i näringskedjan.

PCB i Timrå

Det är självklart oroväckande att man hittar förhöjda värden inom ett område men man behöver inte vara mer orolig som boende i området än personer som bor på andra ställen i länet eller landet.

Inte i vårt dricksvatten

Man ska inte dricka havsvatten och vi i Timrå tar inte vårt dricksvatten från Timråviken.

Hur hanteras föroreningarna?

Timrå kommun har nyss beslutat om en ny detaljplan för ett bioraffinaderi i Timråviken. Detaljplanen ställer krav på att åtgärda föroreningar när det nya bioraffinaderiet ska byggas.

PCB-fynden i Laggarberg har sanerats.

 

Kontaktinformation:
Anna Norgren, miljöinspektör
Miljö- och byggkontoret
Tfn: 060-16 31 92

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 november 2018