Mark- och vägåtgärder i Bergeforsen

Publicerad den 29 juli 2016

Kultur- och teknikförvaltningen utför ständigt vägförbättrande arbeten i kommunen. Just nu pågår mark- och vägåtgärder i Bergeforsen. Här nedan kan du läsa om de åtgärder som håller på att utföras.

Bergeforsens skola

Skolområdet har förbättrats genom att grusunderlaget har justeras och asfalt har rivits bort. Detta har sedan asfalteras.

Elevgatan

Utanför skolans parkeringar kommer Elevgatan att asfalteras.

Gång- och cykelväg från Elevgatan till ICA

Delar av GC-vägen grävs ur och ersätts med bättre material. Belysningen utmed sträckan ses över i samband med projektet. Sedan kommer aktuell sträcka att asfalteras. Under tiden projektet genomförs kan det innebära en del störning för de som använder aktuell sträcka.

Bilder på arbetet

Här kan du se bilder på de mark- och vägförbättrande arbete som är utförda  i Bergeforsen.

Vill du veta mer? Kontakta Jan Eriksson, avdelningschef väg och trafik, telefonnummer: 060-16 32 24.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 juli 2016