Kungörelse - Beslut om vindkraftverk på Åkerö 3:21

Publicerad den 22 juni 2016 vindkraftsbild.jpg

Kungörelse - Beslut om vindkraftverk

E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om bygglov samt lämnat in en miljöanmälan om uppförande av vindkraftverk på fastigheten Åkerö 3:21, Timrå kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut i ärendet vid sammanträde den 20 juni 2016.

Beslutet samt information om hur man överklagar beslutet finns tillgängliga på Timrå kommun, miljö- och byggkontoret, Köpmangatan 14 i Timrå och på kommunens hemsida, www.timra.se. Du kan även ta del av besluten här i länkarna nedan. Överklagande ska ske skriftligt och inom tre veckor från dagen för kungörelsen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

§ 100 - Åkerö 3:21, Anmälan om etablering och drift av vindkraftverk.

§ 101 - Åkerö 3:21, Ansökan bygglov, nybyggnad av energianläggning med ett vindkraftverk

Vill du veta mer?

Information om hur du överklagar

För ytterligare upplysningar kan ni vända er till Miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 juni 2016