Axplock kommunstyrelsen 8 mars 2016

Publicerad den 16 mars 2016 Domar klubba 1.jpg

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2016 beslutade ledamöterna om ett antal ärenden. Nedan kan du läsa ett axplock från mötet.

GROW with smart GREEN opportunities in Västernorrland - Projekt

Kommunstyrelsen beslutade att under förutsättning av beslut hos deltagande medfinansiärer delta och medfinansiera projekt” GROW with smart GREN opportunities in Västernorrland” med totalt 299 995 kr under tiden 2016-2018. Kommunens medel finansieras genom medel respektive år ur näringslivskontorets ordinarie budget. Uppdra till näringslivskontoret att en gång per år redovisa projektet till kommunstyrelsen.

Ansökan om planbesked för fler bostadshus vid Köpmangatan

Kommunstyrelsen beslutade även att ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att meddela sökanden att positivt planbesked ges för ny detaljplan avseende höghus inom kommunens fastighet Vivsta 3:11 m fl. Avgift för planbesked debiteras enligt kommunens PBL-taxa för stor åtgärd, 13.290 kronor. Planarbetet får påbörjas när sökanden tecknat planavtal med kommunen. Miljö- och byggkontorets överväganden och bedömning enligt nedan ska beaktas i det fortsatta planarbetet.

 
Här kan du läsa protokollet i sin helhet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 mars 2016