Invandrarindex tar tempen på nysvenskar – stort intresse att driva eget i Timrå

Publicerad den 29 januari 2018 En grupp människor

Fredagen den 26 januari 2018, presenterades Invandrarindex 2017. Undersökningen ger kunskap om hur nyanlända upplever mottagande och integration i Sveriges kommuner. Timrå är den enda kommunen från länet som deltagit i undersökningen – och här trivs nyanlända. Mer än hälften av vuxna nyanlända vill stanna i Timrå och de tycker det är bra att bo här.

Invandrarindex har under hösten 2017 genomförts i ett representativt urval av 30 svenska kommuner under SFI- och gymnasielektioner. 2500 vuxna och 1400 ungdomar har svarat. I det stratifierade slumpmässiga urvalet som Göteborgs universitet dragit var Timrå den utvalda kommunen i Västernorrland.

–Undersökningen Invandrarindex är den mest omfattande undersökningen kring nyanländas villkor, drömmar och ambitioner, säger Fredrik Lundvall, ansvarig över Invandrarindex.

Egenföretagare – ett tänkbart yrke

Av de svarande, vuxna nyanlända, från Timrå kan hela 72% tänka sig att starta företag, vilket är en stor skillnad om man ser till riket,  40%. 8% av  Timrå respondenterna har tillgångar för att kunna starta verksamhet. Även om väldigt få av deras anhöriga, 8%, driver företag i Sverige finns alltså ett stort intresse men för att komma igång behöver de främst hjälp med språket och ingå eller skapa nätverk. Även bland unga är intresset stort, mer än hälften och betydligt högre än i riket.

–Det här är otroligt glädjande och spännande för framtiden. Vi ger alla samma förutsättningar för att starta företag och jag hoppas att de kan se vår service som ett viktigt nätverk på deras första steg som företagare, säger Christian Söderberg, näringslivschef, Timrå kommun. 

Stort intresse för hälso- och serviceyrken Av de svarande, vuxna nyanlända, från Timrå vill 42% arbeta med något annat än vad de gjorde i sitt hemland och 30% vill vidareutbilda sig. Det man främst vill arbeta med är inom hälsovård, städ och hotell- och restaurang.

–Det bådar gott för framtiden då vi vet att detta är yrken som är svåra att rekrytera till samt att man lägger ner utbildningar, till exempel inom hotell- och restaurang, säger Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun.

Vuxna vill stanna, unga vill flytta

I enkätsvaren bland vuxna nysvenskar framgår det att de trivs bra i Timrå kommun, bättre än riket. Mer än hälften (81%) vill stanna i Timrå och nästa alla, (90%) känner sig trygga i landet och de (95%) tycker det är bra att bo här i Timrå. Bland de unga vill mer än hälften flytta från kommunen främst för att få ett arbete eller för annan sysselsättning. 

–Jag blir stolt över att så många av vuxna nysvenskar trivs i vår kommun och det är helt naturligt att många unga fokuserar på att röra på sig, det är ett tecken på att man är nyfiken och vill upptäcka världen, vilket är helt naturligt, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande.

Önskemål – inga nyheter

I de öppna svaren bland vuxna nysvenskar framgår det att man vill ha arbete, bättre boendealternativ och ökad kollektivtrafik.

–Det här är egentliga inga nyheter utan det här stärker resultaten från andra undersökningar som vi har genomfört. Framförallt när det gäller kollektivtrafik och boendemöjligheter, säger Ewa Lindstrand, och fortsätter:

–Det är glädjande att vi har kommit igång med bostadsbyggandet och vi jobbar vidare med att bland annat skapa extratjänster och andra arbetstillfällen för att våra nysvenskar ska komma ut i arbetslivet.

Vill du veta mer om undersökningen: www.invandrarindex.se

Mer information, kontakta:

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-551 85 58

Fredrik Lundvall, Invandrarindex, tfn: 070-650 72 12

Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 060-16 31 00

Christian Söderberg, näringslivschef, tfn 070-2355151

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 januari 2018