Ingen ska diskrimineras inom Timrå kommuns verksamheter

Publicerad den 1 juni 2017

Etnisk diskriminering inom vård och omsorg har de senaste dagarna varit en aktuell fråga i media. Utifrån det vill vi förtydliga kommunens ståndpunkt. Ett av Timrå kommuns övergripande mål är att vara en organisation som speglar samhället i Timrå.

Vår ståndpunkt är att en brukare inte kan välja bort personal på grund av kön, sexuell läggning, ålder, politisk uppfattning, religion eller etnisk bakgrund.

– Vi är alla olika och genom att tillvarata alla dessa unika egenskaper kan vi göra mångfalden till en framgångsfaktor för såväl individen som organisationen och samhället, säger Ingeborg Melin, chef socialförvaltningen.

När en brukare fått hemtjänst beviljat ska den enligt socialtjänstlagen ha inflytande över hur tjänsterna utförs. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ta hänsyn till brukarnas önskemål, men inom en rimlig gräns.

Våra enhetschefer får återkomande frågor från våra brukare och anhöriga om olika önskemål men det här önskemålet hade de dock aldrig stött på förrän en av dem blev uppringd av Radio Västernorrlands reporter.

Dessa frågor och önskemål måste hanteras på ett pedagogiskt sätt, där de får förklara att det inte är möjligt att välja bort till exempel personal på grund av kön, sexuell läggning, ålder, politisk uppfattning, religion eller etnisk bakgrund. Vi försöker alltid så långt som möjligt tillgodose våra brukares önskemål men vi kan inte acceptera diskriminering av vår personal.

– Vi och alla andra verksamheter inom Timrå kommun accepterar inte diskriminering av vår personal, avslutar Ingeborg Melin.

Mer information kontakta Ingeborg Melin, chef socialförvaltningen, tfn 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 juni 2017