Information om badklåda på Smackgrundet

Publicerad den 11 augusti 2017 Bad Lögdö sjön 2.jpg

Badklåda, eller simmarklåda som det också kallas, är kliande utslag som uppträder på de delar av kroppen som varit i kontakt med kontaminerat vatten. Utslagen kan variera både med avseende på utbredning och utseende. De kan likna myggbett och orsakar klåda.

Inrapporterade fall av badklåda

  • Smackgrundet

Vad orsakar badklådan?

Badklådan orsakas av en liten organism (cerkarie), som är ett larvstadium av en parasitmask som infekterar sjöfåglar. Cerkarierna kan tränga genom fåglarnas hud och utvecklas då till vuxna maskar i fåglarnas blodkärl. Maskarna producerar sedan ägg som utsöndras med fåglarnas avföring. Äggen utvecklas i sin tur i en liten snäcka och kommer ut i vattnet som cerkarier. Det är när dessa cerkarier kommer i kontakt med människors hud, som klådan uppkommer. I samband med att cerkarierna borrar sig in i huden förstörs de av kroppens immunförsvar och hudirritationen uppstår.

Var och när riskerar jag att drabbas?

Oftast förekommer det i insjöar, men kan även finnas i saltvatten. Problemet finns över hela världen. Det är framförallt under riktigt varma somrar då vattnet blir varmt, som man riskerar att drabbas.

Hur vet jag att jag drabbats av just badklåda?

Om många personer som badat i samma vatten drabbas av utslag ungefär samtidigt, kan man misstänka att det är just badklåda man drabbats av.

Kan badklåda behandlas?

Oftast behövs ingen behandling, men drabbats du av svår klåda kan du använda antihistamin (receptfria allergimediciner finns på apoteket). Skulle så kallade sekundärinfektioner uppkomma krävs läkarbehandling.

Mer information

Vill du veta mer? Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid symtom kontakta miljö- och byggkontoret på telefonnummer: 060-16 31 94 eller 16 31 93.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017