Indonesiskt demokrati- och miljöprojekt avslutat

Publicerad den 31 augusti 2017

Under 5 år har Timrå kommun samarbetat med den indonesiska kommunen South Tangerang utanför huvudstaden Jakarta. Samarbetet har finansierats av Internationellt centrum för Lokal demokrati, ICLD som nu har godkänt kommunens slutrapport. Samarbetet har haft två syften, att tjänstemännen från Indonesien har fått en möjlighet att på plats i Timrå kommun studera modern miljöteknik att ta hand om sopor och ett utbyte kring lokala demokratifrågor.

-Vi har tillsammans med våra indonesiska kollegor uppnått syftet i vår projektplan där just att få lära sig mer om modern miljöteknik har varit högt prioriterat. I projektet har också ingått att inrätta ett antal försöksområden för att lära människor i South Tangerang att börja sortera sopor istället för att kasta skräpet i naturen, säger Bo Markusson, ansvarig tjänsteman för samarbetet.

Tony Andersson, oppositionsråd i Timrå kommun, tycker att det finns en stor medvetenhet om riskerna med att inte kunna hantera sopor på ett miljösäkert sätt i den indonesiska kommunen

- Jag vill ändå framhålla att tjänstemännen känner stolthet när man visat upp sina i sammanhanget små anläggningar. Men problemet är de enorma volymer man ska hantera i idag med otillräckliga resurser. Därför är det viktigt att vi i Timrå kommun kan dela med oss av kunskap på området som kan bidra till att man på sikt vänder en negativ utveckling.

Även Klas Lundgren, bygg och miljöchef i Timrå kommun är mycket nöjd med samarbetet.

- För Timrå kommun har samarbetet gett våra miljöhandläggare en möjlighet att utveckla sin kompetens. Jag tror också att internationella samarbeten kan stärka kommunens attraktivitet när det gäller att i framtiden rekrytera viktiga medarbetare till våra verksamheter.

Samarbetet har också varit inriktat på möten mellan politiker i Timrå och South Tangerang där skillnader och likheter har diskuteras kring lokala demokratifrågor.

- Vi har bland annat besökt varandras fullmäktigemöten och det har varit intressant se hur kommunen arbetar för att minska fattigdom. Vi har besökt flera byar med stor befolkning där man speciellt inriktat sig på att öka kvinnors möjligheter till försörjning och aspekter som bättre hälsa, säger Mari Eliasson, fullmäktiges ordförande.

Mer information:
Bo Markusson, ansvarig tjänsteman för samarbetet, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2017