Höjning av avfallstaxa

Publicerad den 28 mars 2017

Taxan för avfall höjs från och med den 1 april 2017 efter indexuppräkningen. Förändringen kommer att synas på fakturan som skickas ut i mitten av april.

Senast avfallstaxan höjdes var april 2012 och nu är den uppräknad enligt index, det vill säga en höjning med 3,9%.

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. I jämförelse med andra kommuner ligger Timrå lågt vad gäller avfallstaxan för ett villahushåll.

I taxan ingår

  • bemannade återvinningscentral - drift och underhåll av återvinningscentral där grovavfall och farligt avfall tas emot för vidare behandling
  • avfallsinsamling - insamling och transporter av hushållsavfall, drift och underhåll och      investeringar av kärl och fordon
  • kommunikation och kundservice
  • övergripande styrning och planering - ledning, planering, utveckling, ekonomi och lokaler.

Läs mer om avgifter och regler

Mer information: Lena Granlöf, renhållningsansvarig, tfn: 060-16 32 61

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 mars 2017