Hatten av för GF Astra

Publicerad den 8 juli 2013

Vi lyfter på hatten för gymnastik föreningen Astra som har fått ett hedersomnämnande av Svenska gymnastikförbundet. Det är samarbetet mellan kommunen och gymnastikföreningen Astra som är bakgrunden till omnämnandet.

2011 startade Astra gymnastikförening i Timrå och idén att erbjuda förskolebarn gymnastik kom från föreningen själva. Genom en projektanställning via Västernorrlands idrottsförbund kunde föreningen ta emot barngrupper och satsa. 

Projektet som bedrivs i för- och grundskolan där barnen får prova på gymnastik är ett gott exempel för andra kommuner.

Förutom hedersomnämnandet vinner kommunen ett inspirationsseminarium med fokus på barn och motorik för intresserade lärare samt övriga kommunanställda.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 juli 2014