Förtydligande angående information om Bergeforsens förskola

Publicerad den 14 juni 2017

Förtydligande angående felaktig information som vårdnadshavare mötts av på Bergeforsens förskola.

  • Förskolan ska – och kan – garantera trygghet och omsorg för barnen på förskolan.
  • Förskolan har till uppgift att vara en rolig, trygg och lärorik plats.
  • Om det uppkommer personalbrist finns det ett antal åtgärder som kan vidtas: exempelvis tillfällig omgruppering av personal, beordra övertid, schemaförändringar och sammanslagningar av avdelningar.
  • Barn som omfattas av allmän förskola (15 tim/vecka) är garanterad 525 timmar per år. Verksamheten avgör hur de timmarna fördelas, med barnens bästa i fokus.

– Informationen innehåller en olycklig formulering. Vi hoppas att detta inte kommer att påverka Bergeforsens förskolas goda rykte, avslutar Birgit Edén. 

Mer information:
Birgit Edén
Biträdande förvaltningschef
Tfn: 060-16 36 08
E-post: birgit.eden@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 juni 2017