Fortsätter satsningen med kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Publicerad den 21 februari 2017 lo¦êgdo¦êsjo¦ên.jpg

Fjolårets succé fortsätter och Timrå kommun kommer även i år satsa på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 670 barn deltog 2016 och nu bjuder vi in föreningslivet för att planera sommaren 2017.

Timrå kommun har beviljats statliga medel till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Totalt delar staten ut 199 miljoner kronor till landets kommuner via MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) med syfte att främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.

Sommaren 2016 deltog 670 barn i de aktiviteter som föreningslivet och Kultur- och teknikförvaltningen arrangerade.

– Vi hoppas att vi kan nå lika många barn i år. Därför vill vi bjuda in föreningslivet till en träff för att informera om bidraget som finns att söka och utbyta erfarenheter från fjolårets aktiviteter, säger Bo Markusson, kultur- och bibliotekschef, Timrå kommun.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Tisdagen den 28 februari klockan 18.30 på Aktivitetshuset Pangea träffar kommunen och intresserade föreningar som vill skapa en spännande och rolig sommar för kommunens barn och unga.

Vill din förening vara med?

Anmälan senast 23 februari via e-post elisabeth.oxelhojd@timra.se tfn: 060-16 32 1 mobil: 070-181 54 41.

Mer information: Bo Markusson, kultur- och bibliotekschef, Timrå kommun, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 februari 2017