Fortsatt stark ekonomi

Publicerad den 14 oktober 2016

Delårsbokslutet visar att ekonomin i Timrå kommun är i balans. Resultatet fram till den 31 augusti, 2016, ligger på plus 55,6 miljoner, vilket är 23,1 miljoner bättre än budget.

Inte bara ekonomiska mål som uppnås

– I år är Timrå kommuns ekonomi stabil och med den helårsprognos vi lämnar når kommunen de flesta av de uppsatta ekonomiska målen. Dessutom når många sina uppsatta verksamhetsmål. Det är ett kvitto på att man har lyckats att arbeta på ett bra och effektivt sätt, säger Yvonne Westerlund, ekonomichef.

Det är skatteintäkter och generella statsbidrag som blir högre än väntat. En förklaring är att kommunen har fått statliga bidrag som täcker ökade kostnader för flyktingar, en annan förklaring är att kommunens verksamhet inte haft så stora nettokostnadsökningar.

Prognosen för hela året ligger på 24,8 miljoner kronor.

– Delårsresultatet visar att nästa alla våra nämnder håller sig inom givna ramar och det bådar gott inför årsbokslutet. Det skapar även nya möjligheter och öppningar för insatser under hösten som kommer medborgarna till gagn. Vi jobbar med detta just nu och så fort beslut är tagna berättar vi mer, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

Delårsrapporten publiceras i sin helhet efter Kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober, 2016.

Mer information:

Ewa Lindstrand, kommunsstyrelsens ordförande, tfn: 070 551 85 58
Yvonne Westerlund, ekonomichef, tfn: 070-300 25 46

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 oktober 2016