Fortsatt höga resultat för Timrås skolor

Publicerad den 27 september 2019

Trenden för Timrås skolor fortsätter: Fler tar gymnasieexamen, det högsta meritvärdet på fem år och i toppen gällande behörighet till gymnasiet. Det visar Skolverkets senaste statistik för elever i årskurs nio.

– Vår kompetenta personal bidrar varje dag till det goda resultatet, säger Lisbeth Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Timrå är en av de kommuner med högst andel gymnasiebehöriga elever i Västernorrland (90,6 %), exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Även sett till det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio vid kommunala skolor ligger Timrå i framkant med ett snitt på 226,8  – det högsta meritvärdet i Timrå på fem år.

I december presenterar Skolverket den nationella statistiken för gymnasiets avgående elever, men redan nu pekar siffrorna på en högre andel elever med gymnasieexamen – minst 97% tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2018/2019.

– Det är glädjande att gymnasiebehörigheten har legat över 90 procent de senaste tre åren samtidigt som det genomsnittliga meritvärdet successivt har höjts. Behörigheten sjunker några procentenheter, men trendkurvan har inte brutits, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ett långsiktigt kvalitetsarbete

Timrås skolsystem har de senaste åren genomgått ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete, där både nämnd och förvaltning har ingått.

– Resultatet är ett bevis på vårt enträgna utvecklingsarbete och det systematiska kvalitetsarbetet. Det inbegriper bland annat att varje barn och elev har inflytande över sitt eget lärande och är delaktig i skolans aktiviteter, säger Lisbeth Eklund.

 

Om statistiken

Statistikuppgifter gällande slutbetyg för elever i årskurs 9 presenteras på Skolverkets webbplats SIRIS. Statistikuppgifter gällande slutbetyg för gymnasiet presenteras i december.

Länk till Skolverkets statistik: http://siris.skolverket.se/siris

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 september 2019