Forskningsstudie om pojkars skolprestationer i samarbete med Timrå kommun

Publicerad den 16 april 2019

Den 12 april presenterade forskaren Ingela Åhslund sin forskningsstudie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer. Forskningsstudien har genomförts i samarbete mellan Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Mittuniversitetet.

Studien omfattar observationer, enkäter, och intervjuer med pojkar och lärare i årskurs 4-6, liksom litteraturstudier av tidigare forskning. Det resultaten pekar på är att förväntningar, förhållningsätt och arbetssätt påverkar och i viss utsträckning också villkorar pojkars möjligheter att lyckas i sina studier.

– Jag vill att min avhandling ses som ett inlägg i diskussionen om likvärdighet och jämställda villkor i skolan. Det är också viktigt att poängtera att min avhandling inte har berört flickor som har olika svårigheter i skolan. Det är så klart också ett angeläget forskningsområde, men det faller inte inom ramen för denna licentiatuppsats, säger Ingela Åhslund.

Timrå kommun delfinansierade Åhslunds forskarutbildning under tiden hon arbetade som specialpedagog i kommunen. Birgit Edén, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun, såg positivt på att bidra till forskningsstudien.

– Utveckling av skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet, vilket innebär att den här typen av praktiknära forskning är extra värdefull, säger Birgit Edén.

Studien heter "Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer".

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 april 2019