Axplock från Socialnämnden 22 mars

Publicerad den 27 mars 2017 Domar klubba 4.jpg

Vid Socialnämndens sammanträde den 22 mars togs flera beslut. Nedan kan du läsa några. 

Intern kontroll

Uppföljningen av 2016 års interna kontroll godkändes av Socialnämnden. Nämnden antog även plan för intern kontroll 2017. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Intern kontroll är viktigt för de som är förtroendevalda och har ansvar för verksamheten.

Patientsäkerhetsberättelse

Socialnämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen för år 2016. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulrica Hedlund, informerade vid sammanträdet om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följs upp under året. Kommunen som vårdgivare har ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador samt se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet på webbsida med Socialnämndens mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 april 2017