Axplock från socialnämnden 28 april

Publicerad den 8 maj 2017 Klubba

Senaste sammanträdet med socialnämnden innehöll både informationsärenden och några ärenden för beslut. Här kan du läsa om informationspunkterna.

Planerat arbetsmarknadstorg

Socialförvaltningens verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorg (IFO) Ronny Rönnbäck och Arbetsmarknadsenhetens (AME) verksamhetschef Lars Backlund informerade nämnden om nya samarbetsplaner. Inom IFO arbetar ett antal personer med försörjningsstöd och inom AME arbetar ett antal personer i en grupp för Lärande och Arbete. Dessa grupper ska nu utöka samarbetet mellan sig och även med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. De ska arbeta nära varandra i ett så kallat "Arbetsmarknadstorg" i lokalerna på Terminalvägen 10. Målet är att de individer som behöver hjälp ska få rätt sorts stöd och bättre möjligheter att komma ut i arbete. Arbetet med att skapa ett arbetsmarknadstorg startar som ett projekt detta år.

Brukarrevision

Helene Hallberg Toivonen, Enhetschef inom Stöd och omsorg, presenterade en undersökning av hur de som deltar i socialpsykiatrins dagliga verksamheter upplever denna. Årets Brukarrevision av verksamheterna Punkten och Kreha visar att verksamheten och samspelet mellan deltagare och handledare är bra. Lokalerna är dock något små och det behövs fler datorer. Undersökningen visar hur viktigt det är med tydlig kommunikation. Dessutom kan verksamheten synliggöras bättre utåt. Hela undersökningen är publicerad på sida för Kvalitetsredovisningar och jämförelser.

Dessutom deltog Bodil Berglin och Karin Larsson, som arbetar i verksamheten för funktionshindrade, vid sammanträdet. De berättade för nämnden om sin utbildning till vägledare i Delaktighetsmodellen. Denna modell är ett arbetssätt för att underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal.

Alla beslut finns att läsa i publicerat protokoll på Socialnämndens sida för Mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 maj 2017