Axplock från socialnämnden 23 augusti

Publicerad den 31 augusti 2017 Domar klubba 1.jpg

 

Vid Socialnämndens sammanträde i augusti beslutades bland annat att ett nytt Äldreomsorgscentrum ska byggas i kommunen.

Budget 2018

Förvaltningschefen informerade nämnden om material och planering i budgetarbetet för 2018. Socialnämnden har ett extra sammanträde den 11 september för arbete med nästa års budget.

Nytt Äldreomsorgscentrum i Timrå kommun

Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att beställa byggnation av ett nytt Äldreomsorgscentrum (ÄOC) av Timråbo. Byggstart ska vara senast 2019, och göras i etapper med ca 100 vård- och omsorgslägenheter i första etappen. Förutom boende ska även dagverksamhet och korttidsvård inrymmas. Det nya ÄOC ska ersätta våra gamla enheter och täcka framtida behov.

Rapportering av ej verkställda beslut

Vissa beslut enligt Socialtjänstlag och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO om de inte verkställts (utförts) inom tre månader. Glädjande nog har vi kunnat tillgodose beslutade behov och hade inga fall att rapportera för andra kvartalet detta år.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 september 2017