Axplock miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 19 oktober 2017 Domar klubba 1.jpg

På miljö- och byggnadsnämnden den 16 oktober beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Nya riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag

Miljö- och byggnadsnämnden har uppdragit till miljö- och byggkontoret att föreslå nya riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar av bostadsanpassningsbidrag och att medborgarnas ansökningar ska behandlas lika. Riktlinjerna utgår ifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, boverkets föreskrifter samt rättspraxis. I de nya riktlinjerna har det tagits fram praxis för de vanligaste anpassningsåtgärderna.

Åkerö 3:19 - Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av serviceanläggning

Timrå kommun genom Näringslivskontoret har på fastigheten Åkerö 3:19 ansökt om förhandsbesked för att anlägga en serviceanläggning och småbåtshamn i Åkeröviken, för att utöka besöksnäringen och tillgängliggöra området ytterligare inom ordnade former. Ansökan avser nytt servicehus, nya bryggor, parkeringsplatser, renovering av strand, iordningställande av gräsmatta och grillplats.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om positivt förhandsbesked.

Här kan du ta del av hela protokollet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2017