Axplock kommunstyrelsen 6 februari

Publicerad den 9 februari 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Processledare för utveckling av samarbetet Destination Sundsvall

I den störst växande näringen, besöksnäringen så har Timrå, Ånge och Sundsvall under några års tid samarbetat under namnet Destination Sundsvall. Nu vill vi hitta nya vägar för att utreda och stärka vårt varumärke och samarbete tillsammans. För att få ett helikopterperspektiv, så vill vi anlita en extern processledare som kan guida oss i detta arbete för att vi ska kunna stärka och attrahera våra kommuners besöksnäring.

Kommunstyrelsen beslutade att finansiera processledare för utveckling av samarbetet i Destinations Sundsvall med 70 000:- från näringslivskontorets budget samt uppdra till

BizMaker garanti för personal- och lokalkostnader

Timrå kommun och den regionala företagsacceleratorn/inkubatorn BizMaker (tidigare Åkroken Business Incubator) har samarbetat i olika genensamma projekt och insatser sedan mitten av 1990-talet när Åkroken Science Park bildades. 2014 genomfördes en förstudie där Timrå kommun medverkade och under 2015 ett förberedande projekt där Timrå kommun deltog. Sedan 2016 driver BizMaker verksamhet i hela regionen. Här stödjer BizMaker framtida tillväxtföretag och innovativa startups i Timrå med affärsrådgivning. Perioden 2016-2018 finansieras i huvudsak via strukturfondsprojektet VINK där samtliga kommuner i Västernorrland samarbetar.

Kommunstyrelsen beslutade att garantera lönekostnader för BizMakers verksamhet i Timrå våren 2019 till en maximal kostnad om 291 526kr i det fall att nytt projekt ej beviljas eller annan form av finansiering ordnas som bär dessa kostnader för BizMaker. Finansieringen överlämnas till budgetberedningen. Ledamöterna beslutade även att uppdra till Näringslivskontoret att tillhandahålla lokaler för BizMakers medarbetare i Timrå (Max 2 arbetsplatser) under perioden 1/1-2019 till och med 31/12-2020.

Här kan du ta del protokollet i sin helhet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 februari 2018