Axplock kommunstyrelsen 8 november

Publicerad den 11 november 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 november beslutade ledamöterna om en del ärenden bl a att fastställa en ny lönepolicy för Timrå kommun

Bolagsordning för MittSverige Vatten & Avfall AB

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny bolagsordning för MittSverige Vatten & Avfall AB, att gälla fr o m den 1 januari 2017 samt att upphäva den nuvarande.

Åtgärder och övertagande av dagvattenanläggning

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att till Timrå Vatten AB per 161215 överföra huvudmannaskapet för dagvattenanläggning vid Vivsta industriområde.

Detaljplan - Nytt villaområde i Häre Ljustorp Fuske 3:11

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Häre Ljustorp Fuske 3:11 samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 125, på grund av bristande handläggning.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 november 2016