Axplock kommunstyrelsen 7 juni

Publicerad den 9 juni 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sista sammanträde för sommaren togs några beslut. Nedan kan du läsa ett axplock av dem.

eSamverkansprojekt etapp 2

Kommunstyrelsens ledamöter beslutade att delta i projekt eSamverkan etapp 2 i enlighet med förslag till projektdirektiv. Finansiera deltagandet i projektet för den del som avser 2016, 126 133 kr, inom budgetram för KLK. Finansiera deltagandet för 2017, 216 228 kr, i samband med verksamhetsplanering och budgetering för 2017.

Strand 5:146 - Försäljning av småhustomt

Ledamöterna beslutade att försälja småhustomt i Söråker, Strand 5:146.

Projekt Ett Färgstarkt Färja - Medfinansiering

Kommunstyrelsen besluta även att bevilja medfinansieringen till Projekt Ett Färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till hav och kust i Timrå kommun. Projektets första fas som skall påbörjas 160901 föreslås finansieras genom ianspråktagande av 800 tkr av de budgetmedel om 1 mnkr som finns inom näringslivskontorets budget 2016 för Ringar på Vattnet.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 juni 2016