Axplock kommunstyrelsen 7 februari

Publicerad den 8 februari 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Sörberge 2:439 - Överenskommelse om fastighetsreglering samt upplåtelse av ledningsrätt

Kommunstyrelsen beslutade även att sälja fastigheten Sörberge 2:439 (del av). Ledamöterna beslutade att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering och upplåtelse av ledningsrätt.

Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, aktieägartillskott och investeringsbelopp

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2017 för Midlanda Fastigheter AB med 1 550 tkr, som motsvarar Timrå kommuns ägarandel av bolagets budgeterade underskott för 2017 samt medge investeringsnivån 2017 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr.

Medelpads Räddningstjänstförbund - Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet för perioden 2016-2019

Ledamöterna beslutade att anta handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2016-2019 för Timrå kommun.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 februari 2017