Axplock från kommunstyrelsen 6 september

Publicerad den 7 september 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 september beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Samrådshandling för ny översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade att miljö- och byggkontoret skulle komplettera samrådshandlingen med miljökonsekvensbeskrivning och nödvändiga bilagor; förbättra den grafiska layouten; och efter det ska översiktsplanen skickas ut på samråd till allmänheten för synpunkter.

Detaljplan del av Fuske 3:11 nytt villaområde i Häre Ljustorp

Kommunstyrelsens ledamöter föreslog kommunfullmäktige att påbörja bygge av ett nytt villaområde i Häre Ljustorp. Området ligger i en sydsluttning i Häre by, 2,3 mil norr om Timrå centrum och 6 km norr om Ljustorps  centrum.

Länsövergripande projekt - deltagande

Kommunstyrelsen beslutade slutligen att kommunen kommer att delta i ansökan av Länsövergripande projekt rörande Integration och tillväxt som processas fram i länet. Ledamöterna beslutade även att medfinansieringen skulle överlämnas till budgetberedningen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 september 2016