Axplock från kommunstyrelsen 6 september

Publicerad den 7 september 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 september beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Samrådshandling för ny översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade att miljö- och byggkontoret skulle komplettera samrådshandlingen med miljökonsekvensbeskrivning och nödvändiga bilagor; förbättra den grafiska layouten; och efter det ska översiktsplanen skickas ut på samråd till allmänheten för synpunkter.

Detaljplan del av Fuske 3:11 nytt villaområde i Häre Ljustorp

Kommunstyrelsens ledamöter föreslog kommunfullmäktige att påbörja bygge av ett nytt villaområde i Häre Ljustorp. Området ligger i en sydsluttning i Häre by, 2,3 mil norr om Timrå centrum och 6 km norr om Ljustorps  centrum.

Länsövergripande projekt - deltagande

Kommunstyrelsen beslutade slutligen att kommunen kommer att delta i ansökan av Länsövergripande projekt rörande Integration och tillväxt som processas fram i länet. Ledamöterna beslutade även att medfinansieringen skulle överlämnas till budgetberedningen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 september 2016