Axplock kommunstyrelsen 6 mars

Publicerad den 9 mars 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

Översiktsplan 2035

Det händer mycket i Timrå nu. Nya bostäder byggs och priserna på bostäder ökar. Kommunen har ett bra företagsklimat och SCA:s investering för fördubblad massaproduktion ger också positiva effekter för andra företag i kommunen. Skolresultaten förbättras. Kommunen gör också investeringar för att utveckla kommunen. Kort sagt Timrå är en stark kommun i en växande region.

I den nya översiktsplanen ska färdriktningen för fortsatt utveckling av nya områden för bostäder och näringslivsverksamhet pekas ut. Planen är verktyget för att styra mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling till områden och platser som bedöms som lämpliga.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till utställningshandling samt att uppdra till miljö- och byggkontoret att ställa ut översiktsplanen under minst två månader.

Instruktion för kommunchefen

En ny kommunallag gäller från och med den 1 januari 2018. Den nya kommunallagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning.  I den nya lagen är rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda tydliggjord. Varje kommun ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Denne ska benämnas direktör eller ha en annan benämning som kommunen väljer. Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion.

Kommunstyrelsen beslutade därmed att fastställa instruktion för kommunchefen.

Här kan du ta del av protokollet i sin helhet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 mars 2018