Axplock kommunstyrelsen 4 april

Publicerad den 7 april 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 april beslutades det bl a om flera årsredovisningar. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Anvisningar för att värna demokratin och motverka och förebygga våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har bett landets kommuner att upprätta en lokal handlingsplan, åtgärdsplan eller annat strategiskt dokument för arbetet mot våldsbejakande extremism. Mot den bakgrunden beslutade ledamöterna att anta anvisningar för att värna demokratin och motverka och förebygga våldsbejakande extremism, utse rådet för trygghet och hälsa att vara styrgrupp för det fortsatta arbetet samt att uppdra till kommunledningskontoret att årligen, i samband med verksamhetsberättelsen, redovisa vidtagna åtgärder kopplade till anvisningarna.

Kommunens övergripande mål och styrtal 2017 - målvärde för målet Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål som utgör god ekonomisk hushållning. För målet "Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service" har mätningar gjorts genom enkät under 2016. Svaren från dessa mätningar ligger till grund för målvärden de kommande åren. Kommunstyrelsen beslutade därmed att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa målvärde till 76% för målet ”Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service”.

Här kan du ta del av protokollet i sin helhet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017