Axplock kommunstyrelsen 29 maj

Publicerad den 1 juni 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj beslutade ledamöterna om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun

Socialnämnden ser ett behov av att inom en snar framtid utöka antalet vård- och omsorgsplatser. Socialnämnden ser som den bästa lösningen att bygga ett nytt äldreomsorgscenter med modern utformning och välfärdsteknik för både brukare och personalens välbefinnande samt en kostnadseffektiv drift.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC) samt att uppdra till socialnämnden att avveckla mindre effektiva boenden när det nya centret är klart.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 juni 2018