Axplock kommunstyrelsen 24 maj

Publicerad den 27 maj 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde beslutade ledamöterna om ett antal ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Trafikverkets remiss avseende åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Kommunstyrelsen beslutade att utifrån miljö- och byggkontorets skrivelse uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande att revidera yttrandet till Trafikverket och därefter avge yttrande enligt reviderat förslag.

Nyttjande av medel från kontor Övriga avsättningar/Avsatt återsällande deponier till utredningsprogram för Vivsta deponi

Kultur- och teknikförvaltningen får nyttja medel, max 650.000 kronor, från kontor Övriga avsättningar/Avsatt återställande deponier till utredningsprogram för Vivsta deponi.

Vivsta 13:19 - Försäljning av industritomt

På kommunstyrelsens sammanträde godkände ledamöterna köpekontraktet avseende Vivsta 13:19 samt uppdrog till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att uderteckna köpehandlingarna.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 maj 2016