Axplock kommunstyrelsen 22 november

Publicerad den 24 november 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsen den 22 november beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet


From Timrå with lowe

På kommunstyrelsens sammanträde informerade  vår informatör och marknadsansvariga Marie Zetterlund om From Timrå With Love. Marie informerade att initiativet till varumärkesarbetet  From Timrå with love är ett politiskt beslut men kommunen är inte styrande. All framgång kommer från timråbor och besökare som bidrar med att sprida positiva bilder av Timrå. Alla bidrar utifrån sina förutsättningar och det finns inga rätt eller fel men grundtanken är enkel, sprid din positiva bild av Timrå! http://www.timra.se/kommun-och-politik/press-och-informationsmaterial/from-timra-with-love/ och http://fromtimrawithlove.se/

2015 års LUPP-rapport

Kommunstyrelsens ledamöter beslutade att uppdra till nämnder och förvaltningar att analysera LUPP-rapporten inom sina sakområden och genomföra åtgärder i linje med rapportens slutsatser samt att uppdra till barn- och ungdomsberedningen att ge förslag på åtgärder som förbättrar ungdomarnas möjligheter till inflytande.

Motion från Anita Hellstrand (C) och Niklas Edén (C) Närproducerad eller ekologisk mat?

Kommunstyrelsen ansåg att motionen om närproducerad eller ekologisk mat var en viktig fråga så kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 november 2016