Axplock kommunstyrelsen 2 maj

Publicerad den 5 maj 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj beslutade ledamöterna om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

Ansökan om planbesked för biobränsleraffinaderi vid Östrand

SCA Graphic Sundsvall AB har ansökt om ett planbesked för att pröva möjligheten att via detaljplan planlägga för ett biobränsleraffinaderi i anslutning till Östrands pappersmassa-fabrik. Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked. Ledamöterna beslutade att uppdra till miljö- och byggkontoret att påbörja planläggning samt att prioritera detaljplan för biobränsleraffinaderi högst upp i prioriteringslistan.

Reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och tekniknämnden, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden

Kommunledningskontoret har upprättat nya reglementen för alla styrelser och nämnder i kommunen. Reglementena är framtagna i samsyn med Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Kommunstyrelsen besluta därmed att föreslå kommunfullmäktige att fastställa den nya reglementena.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017