Axplock kommunstyrelsen 12 februari

Publicerad den 19 februari 2019

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari beslutade ledamöterna om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Ansökan om planbesked på Vivstamon 1:17, Värdshustomten

Där kommunstyrelsen fattade beslut om att lämna ett positivt planbesked, med begränsningen att det inte ska gälla för utbildningsverksamhet. Miljö-och byggkontoret har fått i uppdrag att påbörja planläggningen.

Uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå

Den politiska ledningen i Sundsvall och Timrå har diskuterat möjligheten till fördjupad samverkan. Kommunstyrelsen i Timrå har gett kommunchefen i uppdrag att i dialog med kommundirektören i Sundsvall identifiera verksamhetsområden där kommunerna kan utreda en fördjupad samverkan för att nå skalfördelar, kostnadsminskningar, effektiviseringar samt främja kompetensförsörjning för kommande år. Detta under förutsättning att likalydande beslut fattas av Sundsvalls kommun.

Medfinansiering projektet ”Investeringsfrämjande i Västernorrland” – High Coast Invest

Beslut fattades att medfinansiera projektet ”Investeringsfrämjande i Västernorrland”. Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska stärka kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral part/landningsplats för olika förfrågningar.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 februari 2019